Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2011

smallstupid
Chyba miało tak być, nic ją nie obchodziło. Chyba się znudziła, albo za mało wypiła.
— smallstupid
smallstupid
Nie miała dobrych chęci, nie miała nawet złych. Nie miała żadnych chęci, chciała tylko spać.
— smallstupid
Reposted bybladzikmruugaa

March 11 2011

smallstupid
Nie chciałabym być na swoim miejscu.
— smallstupid
smallstupid
Snujesz się za mną jak cień. Nawet, gdy jest ciemno, gdy cienie nie mają prawa istnieć.
— smallstupid
Reposted byeeew eeew

February 04 2011

smallstupid
Moja niesamowita wiedza kulinarna pozwala mi nawet zrobić sobie czasem herbatę.
— smallstupid
Reposted byboomkatpinggwin
smallstupid
Jesteś mniej spokojny, gdy dotykam cię swoją psychiką. Nie bój się, to tylko szaleństwo. Jest w pełni kontrolowane, nic nam się nie stanie.
— smallstupid
Reposted byImaaage Imaaage

February 03 2011

smallstupid
Moje metamorfozy są coraz bardziej niesamowite. Niedługo chyba zostanę motylem, albo czymś w rodzaju sowy. Noce są piękne.
— smallstupid
smallstupid
Nie podlegam abstrakcji. To abstrakcja podlega mi. Tworzymy razem świetną całość. Bawię się nią, bo ona nigdy się nie sprzeciwia. Abstrakcja - tak zawsze chciałam mieć na imię.
— smallstupid
Reposted bycamillejr camillejr
smallstupid
Znowu zgwałciłeś mnie w duszy. I po co ta cała fikcja?
— smallstupid
smallstupid
Nic się dla ciebie nie liczy. Musisz wiedzieć, że dla mnie jeszcze mniej. Ja nie umiem liczyć...
— smallstupid
smallstupid
Moje bezsensowne wynurzenia. Ale niektórzy widzą w tym jakiś sens. A ty?
— smallstupid
smallstupid
Powinieneś więcej spać. Może i nic z tego nie masz, ale przynajmniej nie jesteś zmęczony. A przecież nie chodzi o to, żeby być zmęczonym.
— smallstupid
Reposted byirima irima
smallstupid
Ja tam się nie unoszę. Wszystko, co się unosi, wznosi, czy podnosi, musi kiedyś opaść. Ja nie.
— smallstupid
smallstupid
Zawsze wszystko źle robię. Czy to źle?
— smallstupid
smallstupid
Facet. Z samej nazwy powinien być zakazany. Zakazane zwykle jest lepsze.
— smallstupid
smallstupid
Skoro moje marzenia się nie spełniają, przestaję je mieć. Szkoda miejsca. Albo zacznę używać ich na odwrót. No dobra, to chcę już zawsze być małą, głupią blondynką. I co? Dalej nic? A powinnam urosnąć, mieć czarne włosy i doktorat z logicznego myślenia...
— smallstupid
smallstupid
Tak sobie myślę, że ci perfekcyjni faceci są jeszcze mniej warci. Czują się przy nas wyżsi, lepsi. Facet nie może się tak czuć. Musi się płaszczyć, o litość błagać. Perfekcja nie jest fajna.
— smallstupid
smallstupid
Mieliśmy inne plany. Mieliśmy być razem na zawsze, do końca. A ty już coś mówisz, że jeden dzień dłużej.
— smallstupid
Reposted byunknowned unknowned
smallstupid
Chciałeś się mną zabawić, coś zniszczyć. Moją świadomość może? Nie uda ci się. Nie mam jej.
— smallstupid
smallstupid
Orientujesz się może, czy przechodził tędy mój rozum? Gdzieś mi uciekł ostatnio i nigdzie nie mogę go znaleźć.
— smallstupid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl